Gebruiksvoorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

1. Pearl4perfection, KVK nummer 73975532 / BTW NL002080720B25, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
2. De wederpartij van de verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
3. Partijen zijn verkoper en koper samen.
4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen de partijen.


ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en leveringen van goederen door of namens de verkoper.
2. Afwijken van deze voorwaarden kan alleen als dat uitdrukkelijk én schriftelijk door partijen is overeengekomen.


ARTIKEL 3: BETALINGEN

1. De volledige koopsom wordt altijd meteen online voldaan. Dit door middel van een IDEAL betaling (Mollie) of via PayPall of creditcard.
2. Bij keuze van koper om de betaling zelf over te maken, zal de verkoper overgaan tot het maken en verzenden van het artikel NA ontvangst van de betaling. Als betaling na 14 dagen nog niet is ontvangen door verkoper, zal het artikel automatisch worden geannuleerd zonder bericht aan koper. Koper heeft tevens dan geen recht op welke schadevergoeding dan ook.ARTIKEL 4: AANBIEDINGEN, PRIJZEN EN LEVERTIJDEN

1. Alle prijzen van artikelen en aanbiedingen zijn onder voorbehoud van schrijffouten! Daar kunnen geen rechten op worden verleend.
2. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW
3. Levertijden zijn indicatief en kunnen soms afwijken van de verwachte levertijd. Bij langere levertijd zal koper op de hoogte worden gebracht door verkoper. Als koper het hier niet mee eens is, dan mag koper zonder enige kosten en met recht van terugbetaling van verkoper, het bestelde artikel annuleren.ARTIKEL 5: HERROEPINGSRECHT

1. De koper krijgt het recht om na ontvangst van de bestelling binnen 14 dagen zonder opgave van rede te ontbinden (herroepingsrecht) Het termijn begint te lopen op het moment dat de volledige bestelling is ontvangen door koper.
2. Er is geen herroepingsrecht als een artikel op maat is gemaakt voor koper.
3. De koper kan dan via hun account een retour aanmelden en dit moet gebeuren binnen het verlopen van 14 dagen herroepingsrecht!
4. Tijdens de bedenktijd van 14 dagen verplicht zich de koper om zorgvuldig om te gaan met het artikel en diens verpakking. De koper mag het artikel uitpakken om te beoordelen of ze het artikel wensen te houden. Als de koper gebruik wil maken van het herroepingsrecht en de goederen terug wenst te sturen, zal het artikel ongebruikt zijn en in originele verpakken worden geretourneerd. Volg daarvoor de aanwijzingen die worden gegeven als de retour is aangemeld. De koper verplicht zich dan ook, om het artikel meteen aan te melden bij de vervoerder. Als retour binnen de gestelde termijn is ontvangen door verkoper, zal de koper zijn aankoopbedrag terug gestort krijgen. Als de koper zelf ervoor kiest om een product te retourneren, dan is de koper zelf verantwoordelijk voor de verzendkosten! Bij een artikel waar iets kapot is en er overleg is geweest met de verkoper, dan zal de retour verzendkosten worden betaald door de verkoper.


ARTIKEL 6: OPLEVERING EN RISICO-OVERGANG

1. Zodra het gekochte artikel in ontvangst is genomen door de koper, gaat het risico over van verkoper naar koper.


ARTIKEL 7:LEVERING

1. Levering geschiet uit magazijn/voorraad en dit houdt in dat alle kosten voor koper zijn.
2. Koper verplicht zich de goederen in ontvangst te nemen, als deze wordt aangeboden door de vervoerder.
3. Een door verkoper aangegeven levertijd is indicatief en kan afwijken. Bij overschrijding van termijn, zal verkoper per e-mail contact opnemen met koper.
4. Mocht verkoper niet via e-mail contact hebben opgenomen, kan de koper na verstrijken van de leverdatum, de verkoper altijd per e-mail in gebreken stellen.
5. Verkoper kan ervoor kiezen om eerst alle goederen compleet te hebben, voor ze overgaan tot verzenden. Dit in overleg met koper.
6. Verkoper is gerechtigd om goederen in gedeelte te leveren. Tenzij de beide partijen anders overeen zijn gekomen! Bij gedeeltelijke verzenden van goederen zal de koper maar één keer verzendkosten hoeven te betalen.ARTIKEL 8: OVERMACHT

1. Kan verkoper niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan zijn verplichtingen kunnen voldoen door overmacht, dan is de verkoper niet aansprakelijk voor de koper geleden schade.
2. Onder overmacht verstaan partijen in ieder geval iedere omstandigheid waarmee verkoper ten tijde van het aangaan, geen rekening kon houden en er niet geleverd kan worden. Onder overmacht wordt verstaan: ziekte, oorlog, aardbevingen, brand, stroomstoring, terrorisme, transportmoeilijkheden, staking of welke andere storing of probleem waar de verkoper geen enkele invloed op heeft of kan hebben!
3. Als verkoper door overmacht zoals boven beschreven, niet kan voldoen aan de levering van de goederen, dan heeft koper na 30 kalenderdagen het recht om de goederen volledig of gedeeltelijk te annuleren zonder verdere kosten.ARTIKEL 9: AANSPRAKELIJKHEID

1. Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiend uit het vervoeren via een vervoerder van de bestelde goederen, is verkoper niet aansprakelijk.
2. Verkoper is verplicht om de goederen naar behoren te verpakken om zo schade bij verzenden te beperken.
3. Als koper goederen retourneert, dan is de koper zelf verantwoordelijk voor het correct verpakken en verzenden van de goederen.
4. Bij aantoonbare schade na ontvangst door verkoper, heeft verkoper het recht om koper geen restitutie van geld te verstrekken. Verkoper zal de koper hiervan per e-mail op hoogte brengen met indien mogelijk een foto als bewijs.ARTIKEL 10: KLACHTEN

1. Koper is verplicht om klachten over geleverde goederen, per direct te melden aan de verkoper. Dit kan via de chat, e-mail of via de contactoptie onderaan de website.
2. Is de klacht gegrond, dan zal verkoper de goederen herstellen of vervangen.


ARTIKEL 11: GARANTIE

1. Als de koper de goederen heeft ontvangen, dan heeft koper een garantie termijn van drie (3) maanden op het loslaten van de parels. Echter gelden deze drie (3) maanden alleen, als het loslaten van de parel niet aan de koper zelf te wijten is. Zo adviseren wij ook, om tijdens het schoonmaken of afwassen, de goederen af te doen om loslaten van de parels te voorkomen. Mocht dit het geval zijn, dan is koper verplicht om per direct de verkoper hiervan op de hoogte te brengen. Dit kan via de chat, e-mail of via de contactoptie onderaan de website.